MIGORA coacht bij het gezamenlijk en individueel  functioneren op het werk.

Bij Human Resources maak ik de voorselectie van sollicitanten. Dit doe ik door mij af te stemmen op de ziel / kernwaarde van de organisatie, de betreffende afdeling en de leidinggevende. Aan mij wordt aangegeven welk profiel er wordt gezocht en met welke personen er een match moet zijn. Op basis van deze punten geef ik mijn schriftelijke advies.
– Vervolgadvies na bovenstaande activiteit: De selectieprocedure kan worden uitgebreid met mijn aanwezigheid bij de gesprekken.
– Op basis van een persoonlijke ontmoeting kan ik de persoon op een dieper niveau beoordelen, waarbij mijn advies door de opdrachtgever in zijn/haar beoordeling kan meenemen.
– Aan de hand van vraaggesprekken, het maken van gerichte opdrachten, het werken met beeldmateriaal of het hanteren van het enneagram kan de organisatie de medewerkers goed op elkaar afstemmen.
Coaching van het personeel:
In teamverband:
Presentatie over Adviseurs en Paradigma’s waarna in teamverband rollenspellen worden gespeeld.
Op basis van vraaggesprekken, het maken van gerichte opdrachten, het werken met beeldmateriaal of het hanteren van het enneagram kan de organisatie de medewerkers goed op elkaar afstemmen.
Individueel:
Door de sterke punten binnen de organisatie te belichten en te (re)activeren wordt duidelijkheid gegeven over het persoonlijk functioneren.
De analyse wordt met de leidinggevende besproken.
Gelet wordt op samenwerking, conflicthantering, onderhandelen, persoonlijke stijl van leidinggeven en omgaan met stress.
Resultaat is inzage in de diverse personen binnen het team en gericht op een effectieve manier van samenwerken.

Verzuimpreventie:
Met de opdrachtgever en de medewerker achterhalen we de oorzaak van het verzuim en treffen en geef ik adviezen over de oplossingen. Bij preventie richt ik me op de totale organisatie en vindt hiaten in communicatie, werkdruk, persoonlijke aandacht etc. Ik maak hierover een risicoanalyse. Ik adviseer u hoe er minder risico’s wordt genomen door uw organisatie ten opzichte van uitvallende medewerkers. De medewerkers krijgen handvatten om helder inzicht in hun eigen functioneren te krijgen. Ook hierin kunnen trainingen worden aangeboden.

Traumatische ervaringen:
Verwerking van beroepsmatige traumatische ervaringen. Bijvoorbeeld bij hulpdiensten, meldkamers etc.

TARIEVEN ZAKELIJK:
Vraag een offerte aan zodat uw wensen voor uw organisatie werkelijkheid mogen worden: in samenwerking met uw personeel.


 TESTIMONIALS: